0904 415 391  |  info@alegra-consult.sk

Kontaktný formulár

Alegra Consult

Outsourcing

  • Nepotrebujete účtovné oddelenie
  • Nesledujte termíny a zákony
  • Šetrí náklady a čas

Výhody outsourcingu

Účtovný outsourcing

Princíp, ktorý Vám zabezpečí výrazne zníženie nákladov – plne nahradí ekonomické oddelenie, už nemusíte vzdelávať nových účtovníkov, ušetríte náklady na odbornú literatúru a vzdelávanie zamestnancov, minimalizujete náklady na počítačové a programové vybavenie. O Vaše účtovníctvo sa v plnej miere stará náš tím kvalifikovaných účtovníkov.

Ďaľšie služby

Outsourcing účtovníctva

Všetko je možné, keď človek chce. Po vzájomnej dohode môžeme našu spoluprácu rozšíriť o prípadné špecifické požiadavky, resp. potreby z Vašej strany.